บรรจุภัณฑ์

สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และวิธีการขนส่งนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม้ใช้ในการต่อลังที่ต้องได้รับการรมยาฟูมิเกตป้องกันปลวกและแมลง รับรองด้วยตราสัญลักษณ์ IPPC ในระดับสากล หรืออุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสินค้า เช่น กล่องกระดาษแข็ง แผ่นพลาสติกกันกระแทก (Air Bubble) เจลกันความชื้น (VCI) แผ่นฟอยล์สูญญากาศสำหรับบรรจุเครื่องจักร (Vacuum Foil) ฟิล์มหด(Shrink Wrap) และเครื่องชี้วัดความเอียงและแรงกระแทก (TiltWatch ShockWatch Indicator) เป็นต้น
บริษัทฯของเรา สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมตามขนาด รูปทรง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและทรัพย์สินในการขนส่งเพื่อความมั่นใจของลูกค้าของเรา

Powered by Froala Editor

อัลบั้มภาพของบริการบรรจุภัณฑ์