บรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม

การบรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม คือ บริการหลักของเรา ด้วยความเป็นมืออาชีพและให้บริการระดับมาตรฐานสากล บริษัท วีแพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จำกัด สามารถให้บริการได้ทั้งนอกสถานที่ตามไซต์งานของลูกค้า และภายในคลังสินค้า ของเรา โดยมีบุคลากรประจำซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการบรรจุคอยให้บริการอย่างครบวงจร


นอกจากบริการบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพแล้ว ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องของวัสดุที่ใช้ ซึ่งบริษัทฯของเรา สามารถผลิตลังไม้ ไม้พาเลต และไม้ซี่ เพื่อใช้ในการบรรจุของเราเอง โดยวัสดุไม้ทุกชนิด จะต้องผ่านการรมยาฟูมิเกต เพื่อป้องกันปลวกและแมลง พร้อมติดตราสัญลักษณ์ IPPC รับรองอีกด้วย และในส่วนของคุณภาพการบรรจุลังไม้ บริษัทฯ ของเราใช้มาตรฐานการบรรจุ HPE จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งมาตรฐานนี้ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

อัลบั้มภาพของบริการบรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม