ร่วมงานกับ V.PACK & MOVE

Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • กำหนดเป้าหมายยอดขายของสินค้า พยากรณ์ยอดขายและนำทีมดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • พัฒนากลยุทธ์การขายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้สำเร็จ

  • วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ ของทีมขายเพื่อสามารถวางแผนและติดตามผลได้เท่าทัน

  • สร้างทีมขายที่แข็งแกร่งและสร้างระบบกระบวนการขายที่ดี มีประสิทธิภาพและวัดผลได้

  • แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ส่งผลกับการขาย

  • ซัพพอร์ตลูกทีมให้ทำงานได้เป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น

  • สรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ

  • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Powered by Froala Editor

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในตำเเหน่งงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านโลจิสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะทางการเจรจาสื่อสาร การอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนและให้กำลังใจทีมงาน
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง เพื่อเดินทางไปพบลูกค้าได้สะดวก
  • อดทนและสามารถบริหารงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

  Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • รับโทรศัพท์ ตอบแชทของลูกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • รับออเดอร์จากลูกค้า
  • ติดต่อประสานกับลูกค้า
  • ทำใบเสนอราคา
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  Powered by Froala Editor

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ชอบงานบริการ และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสื่อสารและตอบเมลภาษาอังกฤษได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ชอบงานท้าทาย

  Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • รับโทรศัพท์ ตอบแชทของลูกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • รับออเดอร์จากลูกค้า
  • ติดต่อประสานกับลูกค้า
  • ทำใบเสนอราคา
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  Powered by Froala Editor

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ชอบงานบริการ และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสื่อสารและตอบเมลภาษาอังกฤษได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ชอบงานท้าทาย

  Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • เพศชาย มีอายุระหว่าง 24-50 ปี
  • มีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุ และตรงกับชนิดของรถที่ขับ
  • มีใบอนุญาตขับรถประเภทท.2 ขึ้นไป
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเสพติด และสิ่งมึนเมา สายตา การมองเห็น ตาบอดสี การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส

  Powered by Froala Editor

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
  • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
  • ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด
  • ขับรถนำสินค้า/พนักงาน/และอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหตุ
  • ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี
  • ศึกษาคู่มือการใช้รถที่ขับอยู่ ศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียในส่วนต่าง ๆ ของรถเบื้องต้นได้

  Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ร่วมงานกับเรา