ทรัพยากรบุคคล

         บริษัท วีแพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จำกัด ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ต่อยอดความรู้และความสามารถของพนักงาน เพราะ"บุคลากรคือทรัพย์สินที่สำคัญยิ่งขององค์กร"

การฝึกอบรมพนักงาน

         การฝึกอบรม ที่บริษัทฯของเรา พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และแผนกของตน นอกจากนี้ บริษัทฯของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย และ ในหัวข้อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

สุขภาพของพนักงาน

         สุขภาพของพนักงาน พนักงานของเราจะได้รับการตรวจร่างกายประจำปี โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมาให้บริการที่สำนักงาน รวมถึงการเอ๊กซเรย์ และวินิจฉัยอื่นๆ

โครงการโรงงานสีขาว

         บริษัทฯ ได้จัดอบรมโครงการโรงงานสีขาวขึ้น ภายใต้นโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและปราศจากสารเสพติดทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมสังคมขององค์กรที่ดี รวมถึงต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

สมัครเข้าร่วมงานกับเรา

1. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกชิปปิ้ง ( 1 อัตรา )

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย ( 1 อัตรา )


วิธีการสมัคร :
• สมัครผ่าน JobThai.com
• สมัครผ่าน Email : hrm@vpackmove.com
• สมัครด้วยตนเองที่บริษัท วี.แฟค แอนด์ มูฟ กรุงเทพ จำกัด
ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน
คุณจิรฐา ฟักน่วม
บริษัท วี.แพค แอนด์ มูฟ กรุงเทพ จำกัด
90/1 หมู่ 4 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทร 02-750-9555 ต่อ 211